Modulo -1

Kod produktu: M1

aaa

250.00 

250.00 

250.00 

OPIS:

Chcesz dostać rabat 10% na wszystkie produkty w sklepie? Napisz bezpośrednio na: info@wloskiklucz.com

MODUŁ 1

W tym module zostaną poruszone wszystkie podstawowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne, niezbędne do komunikacji na podstawowym poziomie językowym.

Jeśli chodzi o gramatykę, razem poznamy:
– rodzajnik określony i nieokreślony – formy oraz użycie;
– liczbę i rodzaj rzeczownika;
– odmianę przymiotnika przez liczby i rodzaje;
– liczebniki główne i porządkowe;
– odmianę w czasie teraźniejszym czasowników ESSERE i AVERE (być i mieć);
– odmianę w czasie teraźniejszym czasowników regularnych;
– formę grzecznościową;
– podstawowe zaimki pytające.

Jeśli chodzi o leksykę, po tym module będziesz znać:
– przymiotniki służące do opisu osoby;
– nazwy części ciała;
– kolory;
– określenia czasu;
– przymiotniki oznaczające narodowość;
– słownictwo szkolne/uniwersyteckie;
– określenia członków rodziny.

Po pierwszym module będziesz w stanie:
– przedstawić się;
– opisać osobę (wygląd/charakter);
– opowiedzieć, co lubisz robić w czasie wolnym;
– opowiedzieć o swojej rodzinie;
– opowiedzieć o swoich zainteresowaniach;
– zadać podstawowe pytania;
– zwracać się do innych z użyciem formy grzecznościowej;
– liczyć;
– umiejscawiać rzeczy i wydarzenia w czasie i przestrzeni.

 


 

Moduł 1 stanowi teoretyczny i praktyczny wstęp do POZIOMU POCZĄTKUJĄCEGO A1 według podziału Rady Europy:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.